X
BRCA2 250.00 

1,400.00 

Badanie wykrywa 15 mutacji w 7 genach: BRCA1, BRCA2, NBS1, NOD2, CHEK2, P16, CYP1B1
Czas realizacji badania: 25 dni roboczych licząc od przyjęcia próbki w laboratorium
WYNIK OTRZYMASZ ONLINE

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • w Twojej rodzinie wśród kobiet są przypadki raka piersi lub/i jajnika
  • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność mutacji genów BRCA1, BRCA2, NBS1, CHEK2, P16 lub CYP1B1
  • zdiagnozowano u Ciebie raka piersi lub jajnika w młodym wieku, by sprawdzić, czy jest dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
*
Podanie numeru PESEL lub daty urodzenia umożliwia pełną identyfikację pacjenta i służy lepszemu zabezpieczeniu danych o wynikach.
*
*
- +

Opis

Panel ten obejmuje oznaczanie mutacji najściślej powiązanych z podwyższonym ryzykiem rozwoju raka piersi, jajnika oraz innych typów nowotworów.

  • Mutacje genu BRCA1 – najsilniej predysponujące w kierunku raka piersi i jajnika. Ryzyko zachorowania nosicielek mutacji w BRCA1 na raka piersi wynosi do 80% a raka jajnika do 60% w skali życia.
  • Mutacje genu BRCA2 – równie silnie predysponują w kierunku raka piersi i jajnika, jak mutacje genu BRCA1. Ryzyko zachorowania nosicielek mutacji w BRCA2 na raka piersi wynosi do 80% a raka jajnika do 40% w skali życia. Dodatkowo, mutacje te predysponują do rozwoju raka sutka u mężczyzn.
  • Mutacje genu NOD2 – zwiększają ok. 5-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi poniżej 50 roku życia.
  • Mutacje genu NBS1 – zwiększają ok. 2-krotnie ryzyko wystąpienia nowotworu piersi i występuje w ok. 1% wszystkich raków piersi.
  • Mutacje genu CHEK2 – poszczególne mutacje mogą nawet 4-krotnie podnosić ryzyko rozwoju raka piersi oraz 2-krotnie ryzyko rozwoju raka jajnika.
  • Mutacje genu CYP1B1 – zwiększają ok. 2-krotnie ryzyko wystąpienia raka piersi.
  • Mutacje genu CDKN2A (p16) – związane są z ok. 1,5-krotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka piersi i występuje w ok. 5% wszystkich raków piersi.