X

Strona w przebudowie.
W razie problemów ze złożeniem zamówienia prosimy o kontakt: tel. 71 364 45 96

Diagnostyka grzybicy - EUROIMMUN DNA
spankbang fuq porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me
X

Badanie wykrywa: Badanie genetyczne wykrywa 56 grzybów, w tym: 50 dermatofitów, 3 drożdżaki i 3 grzyby pleśniowe
Czas realizacji badania: 10 dni roboczych licząc od przyjęcia próbki w laboratorium
WYNIK OTRZYMASZ ONLINE

WYKONAJ TO BADANIE GENETYCZNE, JEŚLI:

 • podejrzewasz infekcję grzybiczą skóry, paznokci, włosów – w celu identyfikacji jej źródła i potwierdzenia rozpoznania
 • chcesz wykluczyć grzybicę przy podejrzeniu egzemy, łuszczycy, liszaja, róży czy tocznia rumieniowatego
 • potrzebujesz szybko i skutecznie zdiagnozować mieszaną infekcję grzybiczą
 • cierpisz z powodu grzybicy niereagującej na dotychczasowe leczenie
 • rozpocząłeś, bez wcześniejszej diagnostyki, leczenie grzybicy i nie widzisz pozytywnych efektów
 • chcesz rozpocząć celowaną terapię przeciwgrzybiczą zapewniającą najwyższą skuteczność i szybszy efekt
 • jesteś narażony na zachorowanie z powodów zawodowych (m.in. rolnicy, leśnicy, weterynarze, sportowcy, górnicy)

Opis

GRZYBICA

Nawet do 25% ludzi na świecie cierpi z powodu infekcji skóry, paznokci czy włosów wywołanych przez grzyby chorobotwórcze. Czyni to dermatomykozy jedną z najczęstszych chorób zakaźnych.

Główną przyczyną grzybic występujących u ludzi są dermatofity, a wśród nich gatunki: Trichophyton, Epidermophyton, Nannizzia, Paraphyton, Lophophyton, Microsporum i Arthroderma. W dalszej kolejności odnotowuje się infekcje grzybami z rodzaju Candida oraz pleśniowymi: Scopulariopsis czy Fusarium.

W zależności od rodzaju gospodarza i źródła infekcji dermatofity można podzielić na: antropofilne (przenoszone przez człowieka), zoofilne (odzwierzęce) oraz geofilne (rozprzestrzeniają się przez kontakt z glebą).

 

CZYNNIKI RYZYKA

Zakażenia rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt, a także poprzez skażone ubrania, buty, prysznice, podłogi, dywany. Szczególnie narażone są osoby często korzystające z publicznych basenów i saun. Do grzybic stóp i paznokci predysponują nadmierna potliwość stóp i noszenie nieprzewiewnego obuwia w okresie letnim. Istnieją grupy zawodowe o podwyższonym ryzyku rozwoju chorób skóry, w tym grzybic. Należy do nich zaliczyć: rolników, ogrodników, weterynarzy, leśników, a także górników czy sportowców.

Rozwojowi grzybicy mogą sprzyjać także:

 • cukrzyca
 • choroby tętnic i żył
 • polineuropatie (zaburzenia funkcji wielu nerwów)
 • stany obniżonej odporności
 • antybiotykoterapia
 • nowotwory
 • HIV/AIDS
 • warunki środowiskowe w miejscu pracy

 

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Dermatomykozy to klinicznie bardzo niejednorodna grupa. Z tego względu infekcję grzybiczą łatwo pomylić z egzemą, łuszczycą, różą czy toczniem rumieniowatym. Szacuje się, że 5–15% grzybic paznokci to infekcje mieszane wywołane przez dermatofity z drożdżakami lub pleśniami. Inne czynniki utrudniające rozpoznanie grzybicy to nadkażenie bakteryjne uszkodzonej skóry, rozpoczęcie leczenia kortykosteroidami bez wcześniejszych badań mykologicznych czy alergia kontaktowa.

Walka z grzybicą wymaga czasu i cierpliwości, ponieważ zmiany utrzymują się długo, identyfikacja czynnika, który ją wywołał, może zająć nawet do 6 tygodni (przy hodowli mykologicznej), a samo leczenie trwa przynajmniej kilka miesięcy.

UWAGA!
Nieprawidłowe rozpoznanie grzybicy naraża chorego na wielomiesięczne i nieskuteczne leczenie!

 

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA

Tradycyjne metody diagnostyczne (ocena mikroskopowa, hodowle mykologiczne) są pracochłonne, długotrwałe i wymagają dużego doświadczenia. Coraz większe znaczenie zyskują szybsze badania genetyczne, których nie dotyczą trudności diagnostyczne spotykane w tradycyjnych metodach mykologicznych.

Test genetyczny EUROArray Dermatomykozy wykrywa 50 dermatofitów oraz 6 drożdżaków i pleśni. Spośród nich dokładna identyfikacja podawana jest dla 23 gatunków dermatofitów oraz 6 gatunków drożdżaków/pleśni:

 

Badane gatunki dermatofitów
Antropofilne T. simii
T. tonsurans T. quinckeanum* (T. mentagrophytes)
T. interdigitale T. erinacei
T. schoenleinii T. bullosum
T. concentricum T. benhamiae* (A. benhamiae)
T. rubrum T. verrucosum
T. violaceum T. eriotrephon
E. floccosum M. canis
M. ferrugineum N. persicolor* (M. persicolor)
M. audouinii Geofilne
Zoofilne N. fulva* (M. fulvum)
T. equinum N. gypsea* (M. gypseum)
T. mentagrophytes* (T. interdigitale ) N. incurvata* (M. incurvatum)

 

Gatunki drożdżaków Gatunki pleśni
C. parapsilosis F. solani
C. albicans F. oxysporum
C. guilliermondii Sc. brevicaulis

 

 

DLACZEGO WYKRYCIE PRZYCZYNY GRZYBICY JEST WAŻNE?

 • Jeśli infekcję wywołał odzwierzęcy dermatofit, konieczne jest zidentyfikowanie i leczenie zwierzęcego nosiciela, np. psa.
 • Zakażenie odzwierzęcymi dermatofitami wymaga większych dawek leków oraz dłuższego czasu terapii, by ograniczyć ryzyko wznowienia infekcji.
 • Niektóre gatunki (np. tonsurans, T. violaceum czy T. soudanense) są wysoce zakaźne. Zakażenie nimi może być podstawą dochodzenia epidemiologicznego i wymagać dodatkowych działań zapobiegających dalszemu szerzeniu się infekcji (dezynfekcja ubrań, sprzętów).
 • Udowodnione zakażenie dermatofitem odzwierzęcym lub geofilnym (bytującym w glebie) może być uznane za wypadek przy pracy, np. w przypadku weterynarzy, rolników czy ogrodników.

 

GRZYBICA – ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 • Skrócenie czasu diagnostyki niezbędnej do potwierdzenia rozpoznania grzybicy z 6 tygodni do 10 dni roboczych.
 • Najszerszy zakres badania – aż 50 dermatofitów, 3 drożdżaki i 3 grzyby pleśniowe.
 • Test genetyczny ma najwyższą czułość i wskaźnik wykrywalności grzybicy w porównaniu do klasycznych testów mikologicznych.
 • Gwarantuje identyfikację źródła infekcji ze wskazaniem gatunku lub grupy, do której przynależy wykryty patogen (antropofilny, zoofilny, geofilny).
 • Umożliwia identyfikację mieszanych infekcji grzybiczych.
 • Możliwość wdrożenia celowanego leczenia gwarantującego najwyższą skuteczność i szybszy efekt terapii.