X

269.00 

Czas realizacji badania: 10 dni roboczych licząc od przyjęcia próbki w laboratorium
WYNIK OTRZYMASZ ONLINE

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • należysz do grupy ryzyka
  • zdecydowałeś się na dietę bezglutenową bez wcześniejszych badań laboratoryjnych w celiakii (wyniki badań serologicznych oraz biopsja jelita mogą być fałszywie negatywne)
  • uzyskałeś niejasne lub sprzeczne wyniki badań serologicznych i histopatologicznych (część wyników jest dodatnia a część ujemna)
  • jesteś krewnym osoby chorej na celiakię – w celu oceny Twojej predyspozycji do choroby
  • cierpisz na inne schorzenia powiązane z celiakią takie, jak choroba Duhringa, cukrzyca typu I, zespół Downa, niepłodność (u ok. 20% kobiet z niepłodnością lub ze skłonnością do poronień przyczyną zaburzeń może jest celiakia)
*
Podanie numeru PESEL lub daty urodzenia umożliwia pełną identyfikację pacjenta i służy lepszemu zabezpieczeniu danych o wynikach.
*
*
- +

Opis

Ujemny wynik badania HLA-DQ2/DQ8 pozwala wykluczyć rozpoznanie celiakii z prawdopodobieństwem ponad 99%.Test HLA-DQ2/DQ8 ma wysoką wartość negatywnie predykcyjną tzn. wynik ujemny w ponad 99% wyklucza chorobę, natomiast wynik dodatni wskazuje na chorobę lub predyspozycję do zachorowania.Znaczenie kliniczne posiada jedynie wykrycie kompletnej cząsteczki antygenu, to znaczy występowanie podjednostki α i β antygenu DQ2/DQ8. Na poziomie genetycznym oznacza to jednoczesne zidentyfikowanie obu alleli kodujących podjednostki α i β (zgodnie z rekomendacjami ESPGHAN z 2012 roku).Test EUROArray HLA-DQ2/DQ8, oparty na technice mikromacierzy, umożliwia szczegółową analizę kilku różnych alleli kodujących podjednostki DQ2/DQ8 w jednym badaniu.

Test EUROArray HLA-DQ2/DQ8 wykrywa poszczególne allele kodujące obie podjednostki (α i β) antygenów DQ2 i DQ8. Dzięki temu możliwe jest odróżnienie pacjentów z kompletnym antygenem od osób posiadających tylko jedną podjednostkę.

Według aktualnych rekomendacji ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci), istnieje możliwość odstąpienia od biopsji jelita cienkiego u dzieci z objawami klinicznymi charakterystycznymi dla celiakii, u których dodatkowo stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko tTG (10-krotnie przewyższające górną granicę normy), obecność EMA oraz dodatni wynik badania genetycznego.